กิจกรรมล่าสุดของไซต์

29 มิ.ย. 2560 15:06 สมเกียรติ ไกรยา แก้ไข หน้าแรก
29 มิ.ย. 2560 15:04 สมเกียรติ ไกรยา แก้ไข หน้าแรก
29 มิ.ย. 2560 14:56 สมเกียรติ ไกรยา แก้ไข หน้าแรก
29 มิ.ย. 2560 14:46 สมเกียรติ ไกรยา แก้ไข หน้าแรก
29 มิ.ย. 2560 14:36 สมเกียรติ ไกรยา แก้ไข หน้าแรก
24 มิ.ย. 2560 16:34 สมเกียรติ ไกรยา แก้ไข หน้าแรก
27 เม.ย. 2560 17:50 สมเกียรติ ไกรยา แก้ไข หน้าแรก
27 เม.ย. 2560 17:47 สมเกียรติ ไกรยา แก้ไข หน้าแรก
27 เม.ย. 2560 17:44 สมเกียรติ ไกรยา แก้ไข หน้าแรก
23 เม.ย. 2560 21:37 สมเกียรติ ไกรยา แนบ เว็บไซต์โครงการจากห้องอบรม กับ เครื่องมือนิเทศ
23 เม.ย. 2560 21:10 สมเกียรติ ไกรยา แนบ คู่มือการพัฒนาศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ กับ เครื่องมือนิเทศ
23 เม.ย. 2560 21:07 สมเกียรติ ไกรยา แนบ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาโครงการพัฒนาข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ รุ่นที่ 17 กับ เครื่องมือนิเทศ
31 มี.ค. 2560 16:23 สมเกียรติ ไกรยา แนบ รร.ขนาดเล็ก 2559.xlsx กับ เครื่องมือนิเทศ
21 มี.ค. 2560 02:36 สมเกียรติ ไกรยา แก้ไข Google App
21 มี.ค. 2560 02:33 สมเกียรติ ไกรยา สร้าง Google App
20 มี.ค. 2560 21:24 สมเกียรติ ไกรยา แนบ ตารางอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ.docx กับ เครื่องมือนิเทศ
27 ก.พ. 2560 07:38 สมเกียรติ ไกรยา แนบ มฐ.DLTV OK.doc กับ เครื่องมือนิเทศ
27 ก.พ. 2560 07:32 สมเกียรติ ไกรยา นำออกไฟล์แนบ คู่มือ DLTV ป.6 เทอม 2.pdf จาก เครื่องมือนิเทศ
27 ก.พ. 2560 07:32 สมเกียรติ ไกรยา นำออกไฟล์แนบ คู่มือ DLTV ป.5 เทอม 2.pdf จาก เครื่องมือนิเทศ
27 ก.พ. 2560 07:32 สมเกียรติ ไกรยา นำออกไฟล์แนบ คู่มือ DLTV ป.4 เทอม 2.pdf จาก เครื่องมือนิเทศ
27 ก.พ. 2560 07:32 สมเกียรติ ไกรยา นำออกไฟล์แนบ คู่มือ DLTV ป.3 เทอม 2.pdf จาก เครื่องมือนิเทศ
27 ก.พ. 2560 07:32 สมเกียรติ ไกรยา นำออกไฟล์แนบ คู่มือ DLTV ป.1 เทอม 2.pdf จาก เครื่องมือนิเทศ
27 ก.พ. 2560 07:32 สมเกียรติ ไกรยา นำออกไฟล์แนบ คู่มือ DLTV ป.2 เทอม 2.pdf จาก เครื่องมือนิเทศ
27 ก.พ. 2560 07:27 สมเกียรติ ไกรยา แนบ แบบบันทึกข้อความ-ขอใช้รถส่วนบุคคล.docx กับ เครื่องมือนิเทศ
16 ก.พ. 2560 15:18 สมเกียรติ ไกรยา แก้ไข หน้าแรก

เก่ากว่า | ใหม่กว่า