การพัฒนา ICT เพื่อการนิเทศ

โพสต์27 ก.ย. 2558 19:25โดยสมเกียรติ ไกรยา   [ อัปเดต 27 ก.ย. 2558 19:54 ]
 ศูนย์เร่งรัดการนิเทศฯ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร "
การพัฒนาการใช้ ICT เพื่อการนิเทศ" ระหว่างวันที่ 25-28  กันยายน 2558 ณ โรงแรมดิไอเดิล เรสซิเด้น อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมีศึกษานิเทศก์ จากทั่วประเทศที่ได้สมัครเข้าร่วมรับการอบรมจำนวน 40 คน และมีวิทยากรจากศึกษานิเทศก์ และบริษัทไมโครซอฟท์ ร่วมให้ความรู้


ภาพกิจกรรม การพัฒนา ICT เพื่อการนิเทศ