โครงการ DLIT

โครงการพัฒนาการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT)

สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
.
ที่มาของโครงการ <คลิก>
.
แบ่งรุ่นและจำนวนผู้เข้าอบรม <คลิกที่นี่>

สถานที่อบรม ห้องประชุมดำรงวิทยพัฒน์ รร.อนุบาลดำรงฯ
.
แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมดูรายชื่อผู้เข้าอบรมกำหนดวันอบรม
กรอกรายชื่อรุ่นที่ 1<ดูรายชื่อ>2-3 กันยายน 2558
กรอกรายชื่อรุ่นที่ 2<ดูรายชื่อ>5-6 กันยายน 2558
กรอกรายชื่อรุ่นที่ 3<ดูรายชื่อ>7-8   กันยายน 2558
กรอกรายชื่อรุ่นที่ 4<ดูรายชื่อ>9-10 กันยายน 2558

dlit m
f
รวมเอกสารประกอบการอบรม <Download>
Comments