เปิดพื้นที่เว็บไซต์ส่วนตัว


http://pd.ipst.ac.th/?p=2176


http://eng24.ac.th/th

วิดีโอ YouTube


วิดีโอ YouTube


วิดีโอ YouTubehttps://sites.google.com/a/kudosiz.com/gdlit/

http://www.thinkttt.com/

http://www.takesa1.go.th/LSystem/main.html

วิดีโอ YouTubeวิดีโอ YouTube

กิจกรรมการนิเทศ

 • รู้จักสะเต็ม คำว่า “สะเต็ม” หรือ “STEM” เป็นคำย่อจากภาษาอังกฤษของศาสตร์ 4 สาขาวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology)  วิศวกรรมศาสตร์(Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics)  หมายถึงองค์ความรู้ วิชาการของศาสตร์ทั้งสี่ที่มีความเชื่อมโยงกันในโลกของความเป็นจริงที่ต้องอาศัยองค์ความรู้ต่างๆ มาบูรณาการเข้าด้วยกันในการดำเนินชีวิตและการทำงาน คำว่า STEM ถูกใช้ครั้งแรกโดยสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (the National Science Foundation: NSF) ซึ่งใช้คำนี้เพื่ออ้างถึงโครงการหรือโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ อย่างไรก็ตามสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งประเทศสหรัฐอเมริกาไม่ได้ให้นิยามที่ชัดเจนของคำว่า STEM มีผลให้มีการใช้และให้ความหมายของคำนี้แตกต่างก ...
  ส่ง 30 เม.ย. 2559 07:48 โดย สมเกียรติ ไกรยา
 • แบบนิเทศเปิดภาคเรียน 2/2558 แบบนิเทศเปิดภาคเรียน ตอนที่ 1...http://goo.gl/forms/aD6zurzePH ตอนที่ 2http://goo.gl/forms/zemkfAMX6y... ตอนที่ 3http://goo.gl/forms/dMA5JS6YiN
  ส่ง 2 พ.ย. 2558 17:27 โดย สมเกียรติ ไกรยา
 • คู่มือครู DLTV 2/2558 คู่มือครูพระราชทานฯ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘      ดาวน์โหลดที่นี่
  ส่ง 29 ต.ค. 2558 14:29 โดย สมเกียรติ ไกรยา
 • การเดินทางด้วยสายการบิน  ปัจจุบันการเดินทางโดยเครื่องบินมีราคาถูกกว่าแต่ก่อนมาก เนื่องจากมีสายการบิน Low cost มาเปิดให้บริการ อีกทั้งการเดินทางโดยเครื่องบินก็ใช้เวลาเดินทางไม่นาน ทำให้ไม่เหนื่อยกับการเดินทาง จึงมีการเดินทางด้วยเครื่องบินเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก สำหรับมือใหม่ที่ไม่เคยขึ้นเครื่องบินมาก่อน อาจจะกลัวว่าขึ้นเครื่องไม่ถูก กลัวจะตกเครื่อง ลองมาดูรีวิวนี้ครับ รับรองว่าอ่านจบแล้วขึ้นเครื่องได้อย่างแน่นอนก่อนที่จะบอกขั้นตอนต่างๆ เรามาเรียนรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นเครื่องกันก่อนItinerary = ใบรายละเอียดการเดินทาง เรามักจะได้ใบนี้หลังจากที่เราซื้อตั๋วเครื่องบินทางอินเตอร์เนตAir Ticket ...
  ส่ง 27 ก.ย. 2558 20:22 โดย สมเกียรติ ไกรยา
 • การพัฒนา ICT เพื่อการนิเทศ  ศูนย์เร่งรัดการนิเทศฯ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร "การพัฒนาการใช้ ICT เพื่อการนิเทศ" ระหว่างวันที่ 25-28  กันยายน 2558 ณ โรงแรมดิไอเดิล เรสซิเด้น อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมีศึกษานิเทศก์ จากทั่วประเทศที่ได้สมัครเข้าร่วมรับการอบรมจำนวน 40 คน และมีวิทยากรจากศึกษานิเทศก์ และบริษัทไมโครซอฟท์ ร่วมให้ความรู้
  ส่ง 27 ก.ย. 2558 19:54 โดย สมเกียรติ ไกรยา
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 5 รายการ ดูเพิ่มเติม »

เครื่องมือการนิเทศ

แสดง 15 ไฟล์จากหน้า เครื่องมือนิเทศ

ข่าว สพฐ.


ปฎิทินนิเทศการศึกษา